သရုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းရ့ဲ အသက္ ၁၉ နွစ္ျပည့္မြးေန႔ အလွဴကုိ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ပုံရိပ္မ်ား y y
သရုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္းက ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ မွာ [...]

သရုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းရ့ဲ အသက္ ၁၉ နွစ္ျပည့္မြးေန႔ အလွဴကုိ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ပုံရိပ္မ်ား

သရုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္းက ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ မွာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ေမြးေန႔ အလွဴကုိ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ႏွလုံးဌာနမွာ ျပဳလုပ္ေနေတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

သူမွာဟာဆိုရင္ေတာ့့ အခုအခ်ိန္မွာ အသက္ ၁၉နွစ္ ျပည့္သြားပီျဖစ္ပါတယ္

ေမြးေန့ဆုေတာင္းေပးလိုက္ျကပါအုံးေနာ္

 

YOUR REACTION?