ဲJanuary 19 ဟာ ယြန္းယြန္းေလးရဲ့ေမြးေန ့ျဖစ္ပါတယ္။
Happy Birthday ယြန္းယြန္း

YOUR REACTION?